Pse e përdorim?

Ka shumë variacione të tekstit Lorem Ipsum, por pjesa më e madhe kanë pësuar ndryshime, duke shtuar humor ose duke i ngatërruar fjalët të cilat nuk duken më të besueshme. Nëse do të përdorni tekstin Lorem Ipsum, sigurohuni që në tekst nuk është fshehur ndonjë shkrim i turpshëm. Të gjithë

Continue reading

Nga vjen?

Ndryshe nga mendimi popullor, Lorem Ipsum nuk është tekst çfarëdo. Rrënjët i ka në një pjesë të letërsisë klasike Latine të viteve 45 BC, duke e bërë më shumë se 2000 vjet të lashtë. Richard McClintock, një profesor Latin ne Hampden-Sydney College në Virginia, kërkoi për një nga fjalët më

Continue reading

Where can I get some?

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything

Continue reading